دليل طرابزون سياحة عقارات
[ux_banner height=”444px” bg=”9390″ bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.27)”] [text_box]

COUNT DOWN ELEMENT

Add beautiful count downs anywhere on the site.

[ux_countdown size=”300″ bg_color=”rgba(0, 0, 0, 0.09)”] [/text_box] [/ux_banner] [row] [col span=”4″] [title style=”center” text=”Primary Color”] [ux_countdown size=”198″ color=”primary” day=”30″ time=”24:00″] [/col] [col span=”4″] [title style=”center” text=”Dark Color”] [ux_countdown day=”30″ time=”24:00″] [/col] [col span=”4″] [title style=”center” text=”Light Color”] [ux_countdown size=”200%” color=”light” day=”30″ time=”24:00″] [/col] [/row] [row] [col] [ux_banner height=”600px” bg=”9390″] [text_box text_color=”dark” width=”40″ width__sm=”60″ animate=”fadeIn” position_x=”10″]

A Countdown Inside A Banner

[ux_countdown day=”30″ time=”24:00″] [/text_box] [/ux_banner] [gap] [/col] [col span=”6″ align=”center”] [title style=”center” text=”Countdown as text”] [ux_countdown style=”text” size=”91″ day=”30″ time=”24:00″] [/col] [col span=”6″] [title style=”center” text=”Countdown as Clock”] [ux_countdown color=”primary” day=”30″ time=”24:00″] [/col] [/row]