دليل طرابزون سياحة عقارات
[ux_banner height=”395px” bg=”9390″ bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.1)”] [text_box width__sm=”86″ scale__sm=”138″]

TEAM MEMBER ELEMENT

Use this for presenting your team member or staff

[/text_box] [/ux_banner] [title style=”center” text=”Default Style”] [row] [col span=”3″] [team_member img=”9389″ name=”Lucy Anderson” title=”CEO / FOUNDER” facebook=”uxthemes” twitter=”http://twitter.com/uxthemes” pinterest=”http://”]

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin ullamcorper

[/team_member] [/col] [col span=”3″] [team_member img=”9389″ name=”Lucy Anderson” title=”CO FOUNDER” facebook=”#” twitter=”#” email=”emailus@email.com” pinterest=”#” linkedin=”#” snapchat=”9152″]

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin ullamcorper

[/team_member] [/col] [col span=”3″] [team_member img=”9389″ name=”Mark Jance” title=”CTO / Developer” facebook=”uxthemes” twitter=”http://twitter.com/uxthemes” pinterest=”http://”]

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin ullamcorper

[/team_member] [/col] [col span=”3″] [team_member img=”9389″ name=”Nina Lacy” title=”Support Ninja” facebook=”uxthemes” twitter=”http://twitter.com/uxthemes” pinterest=”http://”]

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin ullamcorper

[/team_member] [/col] [/row] [title style=”center” text=”Color Icon style”] [row] [col span=”3″] [team_member img=”9389″ name=”Lucy Anderson” title=”CEO / FOUNDER” icon_style=”fill” facebook=”uxthemes” twitter=”http://twitter.com/uxthemes” pinterest=”http://”]

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin ullamcorper

[/team_member] [/col] [col span=”3″] [team_member img=”9389″ name=”Lucy Anderson” title=”CO FOUNDER” icon_style=”fill” facebook=”#” twitter=”#” email=”emailus@email.com” pinterest=”#” linkedin=”#” snapchat=”9152″]

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin ullamcorper

[/team_member] [/col] [col span=”3″] [team_member img=”9389″ name=”Mark Jance” title=”CTO / Developer” icon_style=”fill” facebook=”uxthemes” twitter=”http://twitter.com/uxthemes” pinterest=”http://”]

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin ullamcorper

[/team_member] [/col] [col span=”3″] [team_member img=”9389″ name=”Nina Lacy” title=”Support Ninja” icon_style=”fill” facebook=”uxthemes” twitter=”http://twitter.com/uxthemes” pinterest=”http://”]

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin ullamcorper

[/team_member] [/col] [/row] [title style=”center” text=”Bounce Style”] [row] [col span=”3″] [team_member img=”9389″ style=”bounce” name=”Lucy Anderson” title=”CEO / FOUNDER” facebook=”uxthemes” twitter=”http://twitter.com/uxthemes” pinterest=”http://”]

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin ullamcorper

[/team_member] [/col] [col span=”3″] [team_member img=”9389″ style=”bounce” name=”Lucy Anderson” title=”CO FOUNDER” facebook=”#” twitter=”#” email=”emailus@email.com” pinterest=”#” linkedin=”#” snapchat=”9152″]

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin ullamcorper

[/team_member] [/col] [col span=”3″] [team_member img=”9389″ style=”bounce” name=”Mark Jance” title=”CTO / Developer” facebook=”uxthemes” twitter=”http://twitter.com/uxthemes” pinterest=”http://”]

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin ullamcorper

[/team_member] [/col] [col span=”3″] [team_member img=”9389″ style=”bounce” name=”Nina Lacy” title=”Support Ninja” facebook=”uxthemes” twitter=”http://twitter.com/uxthemes” pinterest=”http://”]

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin ullamcorper

[/team_member] [/col] [/row] [title style=”center” text=”Push Style”] [row] [col span=”4″] [team_member img=”9389″ style=”push” name=”Lucy Anderson” title=”CEO / FOUNDER” facebook=”uxthemes” twitter=”http://twitter.com/uxthemes” pinterest=”http://” text_hover=”bounce”]

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin ullamcorper

[/team_member] [/col] [col span=”4″] [team_member img=”9389″ style=”push” name=”Mark Jance” title=”CTO / Developer” facebook=”uxthemes” twitter=”http://twitter.com/uxthemes” pinterest=”http://” text_hover=”bounce”]

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin ullamcorper

[/team_member] [/col] [col span=”4″] [team_member img=”9389″ style=”push” name=”Nina Lacy” title=”Support Ninja” facebook=”uxthemes” twitter=”http://twitter.com/uxthemes” pinterest=”http://” text_hover=”bounce”]

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin ullamcorper

[/team_member] [/col] [/row] [title style=”center” text=”Overlay Style”] [row] [col span=”4″] [team_member img=”9389″ style=”overlay” name=”Lucy Anderson” title=”CEO / FOUNDER” facebook=”uxthemes” twitter=”http://twitter.com/uxthemes” pinterest=”http://”]

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin ullamcorper

[/team_member] [/col] [col span=”4″] [team_member img=”9389″ style=”overlay” name=”Lucy Anderson” title=”CO FOUNDER” facebook=”#” twitter=”#” email=”emailus@email.com” pinterest=”#” linkedin=”#” snapchat=”9152″]

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin ullamcorper

[/team_member] [/col] [col span=”4″] [team_member img=”9389″ style=”overlay” name=”Mark Jance” title=”CTO / Developer” facebook=”uxthemes” twitter=”http://twitter.com/uxthemes” pinterest=”http://”]

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin ullamcorper

[/team_member] [/col] [/row] [title style=”center” text=”Overlay Circle”] [row] [col span=”3″] [team_member img=”9389″ style=”overlay” name=”Lucy Anderson” title=”CEO / FOUNDER” facebook=”uxthemes” twitter=”http://twitter.com/uxthemes” pinterest=”http://” image_height=”100%” image_radius=”100″]

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin ullamcorper

[/team_member] [/col] [col span=”3″] [team_member img=”9389″ style=”overlay” name=”Lucy Anderson” title=”CO FOUNDER” facebook=”#” twitter=”#” email=”emailus@email.com” linkedin=”#” image_radius=”100″]

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin ullamcorper

[/team_member] [/col] [col span=”3″] [team_member img=”9389″ style=”overlay” name=”Mark Jance” title=”CTO / Developer” facebook=”uxthemes” twitter=”http://twitter.com/uxthemes” pinterest=”http://” image_radius=”100″]

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin ullamcorper

[/team_member] [/col] [col span=”3″] [team_member img=”9389″ style=”overlay” name=”Nina Lacy” title=”Support Ninja” facebook=”uxthemes” twitter=”http://twitter.com/uxthemes” pinterest=”http://” image_radius=”100″]

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin ullamcorper

[/team_member] [/col] [/row] [title style=”center” text=”Overlay Grayscale”] [row] [col span=”3″] [team_member img=”9389″ style=”overlay” name=”Lucy Anderson” title=”CEO / FOUNDER” facebook=”uxthemes” twitter=”http://twitter.com/uxthemes” pinterest=”http://” image_height=”100%” image_radius=”100″ image_hover=”color”] [/team_member] [/col] [col span=”3″] [team_member img=”9389″ style=”overlay” name=”Lucy Anderson” title=”CO FOUNDER” facebook=”#” twitter=”#” email=”emailus@email.com” linkedin=”#” image_radius=”100″ image_hover=”color”] [/team_member] [/col] [col span=”3″] [team_member img=”9389″ style=”overlay” name=”Mark Jance” title=”CTO / Developer” facebook=”uxthemes” twitter=”http://twitter.com/uxthemes” pinterest=”http://” image_radius=”100″ image_hover=”color”] [/team_member] [/col] [col span=”3″] [team_member img=”9389″ style=”overlay” name=”Nina Lacy” title=”Support Ninja” facebook=”uxthemes” twitter=”http://twitter.com/uxthemes” pinterest=”http://” image_radius=”100″ image_hover=”color”] [/team_member] [/col] [/row] [section bg=”9390″ bg_color=”rgb(40, 40, 40)” bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.84)” dark=”true”] [title style=”center” text=”Mix and match styles”] [row] [col span=”3″] [team_member img=”9389″ style=”overlay” name=”Lucy Anderson” title=”CEO / FOUNDER” icon_style=”small” facebook=”uxthemes” twitter=”http://twitter.com/uxthemes” pinterest=”http://” image_height=”100%” image_radius=”100″ image_hover=”color” image_hover_alt=”zoom”] [/team_member] [/col] [col span=”3″] [team_member img=”9389″ style=”overlay” name=”Lucy Anderson” title=”CO FOUNDER” icon_style=”fill” facebook=”#” twitter=”#” email=”emailus@email.com” linkedin=”#” image_radius=”9″ image_hover=”glow”] [/team_member] [/col] [col span=”3″] [team_member img=”9389″ style=”overlay” name=”Mark Jance” title=”CTO / Developer” facebook=”uxthemes” twitter=”http://twitter.com/uxthemes” pinterest=”http://” image_hover=”zoom”] [/team_member] [/col] [col span=”3″] [team_member img=”9389″ style=”overlay” name=”Nina Lacy” title=”Support Ninja” icon_style=”fill” facebook=”uxthemes” twitter=”http://twitter.com/uxthemes” pinterest=”http://” image_radius=”100″ image_hover=”color”] [/team_member] [/col] [/row] [/section]